-----
Projekt otrzymał prestiżową nagrodę Klubu Twórców Reklamy, srebrny KTR w kategorii „Design”. 
Back to Top